Automotive branche wordt van vmbo tot promovendus bediend

Automotive branche wordt van vmbo tot promovendus bediend De automotive sector heeft een grote behoefte aan systeemdenkers en ict-specialisten, stelt Maarten Steinbuch, hoogleraar regeltechniek (mechatronica en automotive) aan de Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e). “Die leiden wij ook op. Iemand met een vwo-diploma kan hier inmiddels studeren in de autotechniek.”

 

De Hiteq-publicatie Batterij(d)en 2 maakt duidelijk dat de ontwikkelingen in het elektrisch rijden razendsnel gaan. Dat heeft gevolgen voor het onderwijs. In het hoger en wetenschappelijk onderwijs treedt een verschuiving op van de ontwikkeling van een apparaat naar het systeemdenken.”

Maarten Steinbuch beaamt dat: “Zie de elektrische auto als een iPad op wielen. Alle onderdelen hangen met elkaar samen. Mensen moeten tegenwoordig naar verhouding meer kennis ontwikkelen van software, elektronica en elektrotechniek naast de gebruikelijke werktuigbouwkunde en mechanica. Voor het optimaliseren van een productontwerp zoals een aandrijflijn, heb je nu meerdere vakgebieden nodig.”

AutomotiveNL
Aan de TU/e zijn zo’n 250 medewerkers bezig met onderwijs en onderzoek voor het domein 'Smart Mobility'. De universiteit is een belangrijke kennisleverancier voor AutomotiveNL, de kennisalliantie die de groeikracht van de automotive sector wil bevorderen. Steinbuch: “Met AutomotiveNL hebben we een doorlopende leerlijn ontwikkeld. De branche wordt van vmbo tot promovendus bediend. In geen enkele vakrichting in Nederland is dat tot nu toe gelukt.”

Verzuild onderwijs
In die zin loopt het Automotive onderwijs in Brainport 2020 (Zuidoost Brabant) volgens de hoogleraar voorop in Nederland. “Behalve dat er natuurlijk een tekort is aan béta-studenten, zie je dat het Nederlandse onderwijs vaak sterk verzuild is. In die zin dat mbo, hbo en wo weinig met elkaar praten. Wij hebben met de doorlopende leerlijn Automotive een voorbeeld neergezet. En die leerlijn is ook de basis voor bijvoorbeeld het MBO Automotive Center (MAC), een erkend Centrum voor Innovatief Vakmanschap dat wordt gevormd door de regionale mbo's.”
Dat het in Zuidoost Brabant wel is gelukt, komt volgens Steinbuch door de triple helix, de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. “Die wilden hier alle drie samenwerken en aanpakken!”

Koploper
Anders dan Hiteq-programmaleider Technologie Daan Maatman, vindt Steinbuch dat Nederlandse bedrijven wel degelijk kansen benutten. Ik zie van alles gebeuren bij bedrijven als VDL met bussen, Emoss NL met elektrische bedrijfswagens, DTI, Gemco of Bosch Transmission Technology.” Volgens hem is Nederland met Noorwegen koploper als het gaat om elektrisch vervoer. “Het Formule E-team als voorbeeld van een breed gedragen nationale aanpak om elektrisch rijden te stimuleren, heeft in het buitenland indruk gemaakt.”

Smeerolie
Steinbuch is met Daan Maatman eens dat andere vormen van overheidsstimulering, zoals (generieke) fiscale maatregelen voor het bedrijfsleven, de samenwerking parten speelt. “Je ziet dat de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen net de smeerolie mist, die voorheen wel beschikbaar was.
Ingrijpender ook is het afschaffen van de FES-gelden (Fonds Economische Structuurversterking) waardoor er voor innovatie veel minder geld beschikbaar is. Dat baart mij grote zorgen.”

 

 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013