ROC Zadkine: “Onze ideeën voor de opleiding Human Technology werden bevestigd”

ROC Zadkine: “Onze ideeën voor de opleiding Human Technology werden bevestigd” Het ROC Zadkine in Rotterdam is schooljaar 2012 gestart met een nieuwe opleiding: Human Technology. Deze opleiding moet nog meer dan andere opleidingen aansluiten op de wens van jongeren en het bedrijfsleven.

Ook moet de meerwaarde aangetoond worden, omdat het aantal technische opleidingen en leerlingen flink terugloopt. Om dit te bereiken heeft Zadkine onder andere de expertise van Kenteq en Hiteq, de innovatietak van Kenteq, ingezet.

Tijdens de ontwikkeling en de start van de opleiding heeft Zadkine het werkveld (gemeenten, kenniscentra, bedrijven, studenten en onderwijs) uitgebreid betrokken. De onderwijsinstelling benaderde Kenteq om mee te denken over de inhoud en uitbouw van de opleiding. En te zorgen voor een bredere acceptatie door en betrokkenheid van bedrijfsleven en onderwijs.

Peter Criellaard (Programmamanager Zadkine):”We wilden onze ideeën en denkwijzen spiegelen, beoordelen of we op de goede weg zaten. Onze ideeën voor de opleiding Human Technology werden bevestigd. Door de expertise van Kenteq en Hiteq is de waarde van de opleiding breed geland in het werkveld.”

Kennis en netwerk inzetten
Zadkine zocht erkenning en draagvlak. Wilde bedrijven het belang laten zien inzien van de opleiding Human Technology en de ontwikkeling van “de nieuwe techneut”. Daarvoor maakte het ROC graag gebruik van het netwerk en de kennis van Kenteq over het beroepenveld en de beroepspraktijkvorming. De expertise van Hiteq werd ingezet op het gebied van innovatie en ontwikkelingen.

Peter Criellaard: “Zeker nu er steeds meer gesneden wordt in het aantal technische opleidingen, moet je goed kunnen aantonen waarom je een nieuwe opleiding start. Door samen te werken is het gelukt om de noodzaak en meerwaarde van deze opleiding te laten zien. Veel bedrijven onderschrijven nu zelf ook het belang van (de opleiding) Human Technology en de ontwikkeling van nieuwe techneuten.”

Brainstormgroep
In het voortraject namen Hiteq en Kenteq deel aan de brainstormgroep waarin de verschillende stakeholders vertegenwoordigd waren. Kenteq selecteerde onder meer (leer)bedrijven voor Zadkine. Peter Criellaard:”We konden op deze manier gebruik maken van het uitgebreide netwerk van Kenteq. Ook dachten zij met ons mee vanuit het kwalificatiedossier, iets waar Kenteq veel kennis van heeft. De nieuwe opleiding moet uiteraard allemaal wel binnen de gestelde kaders passen.”

Startoffensief
Zadkine startte een offensief om bedrijven te laten zien wat Human Technology is. Eind 2012 vond een uitgebreide bedrijvenpresentatie plaats, ondersteund door Kenteq en Hiteq. Waarin het belang en de rol van “de nieuwe techneut” uitgebreid werd besproken. 

“Human Technology is een jong vakgebied dat zich richt op de interactie tussen mens en techniek; het gaat over nieuwe technieken die producten en diensten gebruiksvriendelijker maken. We willen de studenten, maar ook werknemers in bedrijven, voorbereiden om op een innovatieve en creatieve manier techniek in te zetten. Dus niet denken vanuit de techniek, maar oplossingen bedenken vanuit het probleem,” legt Peter Criellaard uit.

Christ Simons, manager Opleidingsadviseurs bij Kenteq: “Vanuit onze uitgebreide kennis van het beroepenveld en over opleiden, heb ik inzichtelijk gemaakt wat een leerbedrijf mag verwachten van een leerling Human Technology. Maar ook andersom, wat een leerling van een (erkend) leerbedrijf mag verwachten. En wat Kenteq doet en waarin wij bedrijven kunnen ondersteunen.”

Over de rol van Hiteq vertelt Daan Maatman, programmaleider Technologie: “Op basis van de doelgroep en de doelstellingen van de opleiding Human Technology is er door ons (onderzoeks)materiaal verzameld. Om bij de brede bedrijvenpresentatie te presenteren en het bedrijfsleven kennis te laten maken met de nieuwe opleiding en ontwikkelingen. Daarnaast hebben we tijdens de presentatie argumenten aangevoerd om deze opleiding te starten.”

Peter Criellaard: “Het overgrote deel van de bedrijven vond het verhaal erg herkenbaar. Bedrijven waren daarom erg enthousiast om medewerking te verlenen aan de opleiding. Maar zelfs ook andere ROC-onderwijsinstellingen hebben al interesse getoond om een dergelijke opleiding in te voeren.“Over de medewerking vanuit Kenteq en Hiteq is hij ook enthousiast: “Onze denkrichting voor de nieuwe opleiding werd duidelijk bevestigd. Niet alleen wij waren hier blij mee. Ook voor hen was het goed te zien dat via deze opleiding ingespeeld wordt op ontwikkelingen.”

Leerbedrijven met potentie
Kenteq heeft voor Zadkine leerbedrijven voor de opleiding Human Technology geselecteerd in de regio Rijnmond. De selectie bestaat voornamelijk uit erkende leerbedrijven die in potentie leerwerkplekken kunnen bieden. Peter Criellaard: “De studenten en docenten maken nu gezamenlijk een selectie uit het bestand van Kenteq. Op deze manier krijgt de student een beroepsbeeld, en maakt hij/zij kennis met de bedrijven. Na deze schifting gaan Kenteq en Zadkine gezamenlijk bij de (circa 50) potentiële leerbedrijven langs om te kijken of deze aansluiten bij het concept en gedachtegoed van de opleiding.”

Zie ook de link naar de nieuwsbrief Kenniscentra in de Regio. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de regionale activiteiten en projecten van de kenniscentra onder andere in het kader van Jeugdwerkloosheid, Leren & Werken en mobiliteit.

ROC Zadkine: “Onze ideeën voor de opleiding Human Technology werden bevestigd”

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013