Studiemiddag STC Group

Studiemiddag STC Group Op 19 maart verzorgde Metje Jantje Groeneveld, programmaleider Onderwijs, een studiemiddag voor alle mbo-docenten van de afdeling Wegtransport en Logistiek van de STC Group in Rotterdam. Het thema van deze middag was ’Hoe leert onze huidige leerling en hoe innoveren we onze lessen’.


Het betrof vakdocenten alsook docenten Nederlands, Engels, Duits en rekenen. De docenten geven les aan leerlingen van alle niveaus, dat wil zeggen niveau 1 tot en met 4.
Groeneveld presenteerde gegevens uit de Hiteq-onderzoeken naar de kenmerken van vmbo-, mbo- en havo/vwo-leerlingen en hun ouders, aangevuld met meer recent onderzoek op het gebied van internet en sociale mediagebruik. Ook kennis over het functioneren van het brein van jongeren werd meegenomen.
Het accent lag in de studiemiddag op didactische aspecten als ‘Hoe wil een leerling leren?’ en ‘Wat vindt een leerling een goede docent?’. Ook andere thema’s in de Kenmerkend onderzoeken als ‘Wat doen leerlingen op internet?’, ‘Hoe maken ze keuzes voor opleiding en beroep?’ en ‘In wat voor netwerken verkeren ze?’ kwamen aan bod, maar dan in relatie tot de eerstgenoemde thema’s.

Een van de deelnemers, Cees van Rossum, vertelt hierover: “Allereerst werd onze kennis over het mbo-onderwijs getest. Het was een leuk begin van de middag gevolgd door een presentatie over de huidige stand van zaken van het mbo-onderwijs. Hierbij kun je denken aan uitval, beroepskeuze, gebruik van sociale media, tevredenheid over de opleiding en over de stageplek. Er waren heel veel verrassende uitkomsten!”

Dagelijkse praktijk
Tijdens het workshopdeel vertaalden de deelnemers de onderzoeksresultaten naar hun dagelijkse praktijk en formuleerden actiepunten, variërend van het beter voorbereiden en inrichten van een bedrijfsbezoek, tot het meer benutten van projectpresentaties van ouderejaars studenten. Ook stonden ze stil bij de leesproblemen van vmbo’ers en mbo’ers en wat ze zouden kunnen doen om ze beter een instructie te leren lezen.
Van Rossum: “We brainstormden over wat we concreet zouden willen verbeteren op het gebied van innovatie. Onderwerpen waren bijvoorbeeld het verbeteren van lesmateriaal, scholing van docenten, hoe organiseren we examens en PVB’s en invulling van stageplaatsen! Het bleek heel goed om met elkaar ervaringen te delen en tips uit te wisselen. Wat ons betreft is het zeer zeker voor herhaling vatbaar.”

Ook geïnteresseerd in een workshop van Hiteq? Neem dan contact met ons op via info@hiteq.org of 035-7504372

 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013