Eindejaarsgedachte: de kracht van samenwerken

Eindejaarsgedachte: de kracht van samenwerken Elkaar in 2013 weten te vinden. Bronnen en netwerken met elkaar te delen. Om gezamenlijk doelen te realiseren, ten gunste van het grotere geheel en daarmee dus ook van ieder afzonderlijk. Dat is onze ambitie voor het komende jaar.

 

In de overdenking van de blog voor deze laatste maand van het jaar, keek ik met speciale gevoelens terug op de afgelopen periode en de ontwikkelingen voor de toekomst. Speciaal, omdat er veel aan de hand is. Er zijn zorgen over de arbeidsmarkt, de economie, de eindigheid van onze natuurlijke hulpbronnen. Kortom de continuïteit van organisaties en groter, van economische verbanden en sociale structuren staan onder druk. Er zijn (oude) grenzen in zicht. En op sommige daarvan zijn we keihard gestuit. Hoe gaan we daarmee om? We blijken kansen te blijven zien. En ons denken maakt een ontwikkeling door, met andere manieren van samenleven en innovaties tot gevolg.

Voordelen van samenwerking
In tijden van overvloed is het nuttig op de kleintjes te letten. Maar in tijden van schaarste is dat noodzaak. Bovendien zijn we dan extra gemotiveerd om samen te werken doordat we een gemeenschappelijk doel delen. Namelijk de crisis overwinnen en nieuwe kansen benutten. Puur de eigen doelen nastreven, los van anderen, kan niet. En dat is ook helemaal niet erg, want individueel opererend mis je juist de krachtige voordelen van samenwerking. Een nieuw tijdperk is aangebroken waarin de kracht van samenwerken bepalend wordt. Daarvoor moeten we elkaar wel weten te vinden en elkaar iets gunnen, los van rangen, standen en instituties.

Stapje terug betekent stap vooruit
Het kan een compromis lijken om gezamenlijk doelstellingen na te streven. Soms moet je daarvoor zelf een stapje terugdoen. Maar op de lange termijn is de kans op succes groter en wordt het stapje terug een stap vooruit. Voor de samenleving als geheel en daarmee dan ook voor individuele organisaties en netwerken.

Bronnen en netwerken delen
Hiteq legt graag de verbinding met opinieleiders, experts en stakeholders. Een voorbeeld daarvan is de manier waarop we aan ons jaarprogramma werken. Voor 2013 heeft menigeen uit ons netwerk zijn of haar zeer gewaardeerde input geleverd in de vorm van thema’s en onderwerpen die vanuit het eigen perspectief relevant worden bevonden. Zoals de veranderende arbeidsmarkt in brede zin, onvoldoende vakmensen op de technische arbeidsmarkt, de behoefte aan nieuw instrumentarium voor HRM-beleid, loopbaanontwikkeling en de circulaire economie. We leggen graag de verbindingen die op een specifiek moment nodig en nuttig zijn; dat kan projectmatig zijn of structureel, in elk geval moet het functioneel zijn.

Voornemens
Zo ervaren wij dat we bronnen, kennis, kunde en netwerken met en voor elkaar kunnen inschakelen. Door in- en extern samen op te trekken, kunnen we werken aan de oplossing van grotere vraagstukken die we beter samen kunnen aanpakken. Deze werkwijze hebben wij ons voorgenomen voor het nieuwe jaar.

Wil Verhoeven

 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013