Energie van het individu

Energie van het individu Huishoudens wekken hun eigen energie op; mensen beheren zelf hun buurt; het nieuwe werken (HNW). De trend van initiatieven op individueel niveau wordt dit jaar gecontinueerd. Bedrijven krijgen ermee te maken via producten en diensten én in hun eigen bedrijfsvoering.


De nieuwe individualisering is er een waarbij mensen op hun eigen manier met anderen omgaan. De vervelende trekjes die we kennen uit eerdere individualiseringstrends gaan er vanaf. Het draait nu om echte vrienden die met velen in verbinding staan en om sociale gemeenschappen. De mensen wachten niet meer op de overheid, maar vormen groepen die zelf initiatieven nemen.

Decentraal
Deze wezenlijke verandering wordt mede mogelijk dankzij nieuwe technologieën. Zowel op productniveau als in communicatie. We kennen mobilisatie van groepen via internet, social media. Groepen kunnen hun geluid laten horen en machtig worden, dat zag je aan de Arabische lente en de Occupy beweging. In de visie van Zeitgeist-researcher Farid Tabarki leidt dit individualisme -in dienst van de samenleving- naar een ingrijpende vorm van decentralisering. Hij noemt het radicale decentralisering.

Autarkie
Groepen kunnen onafhankelijk opereren. De zelfvoorziening, autarkie, vind je terug in energieopwekking door zonnepanelen en windmolens. Een huishouden produceert zijn eigen energie en levert het overschot aan de grote organisatie waarvan je vroeger afhankelijk was.
Ook de voedselvoorziening kent decentralisering. Mensen kweken hun eigen groenten, lokale leveranciers leveren via lokale verkooppunten rechtstreeks aan de consument, etc. Er blijkt een wens te zijn om de regie over het leven en de eigen levensbehoeften te hebben; met op termijn wellicht het zelf produceren van producten en voedsel door 3d-printing.
Dit leidt naar een samenleving waarin mensen zich organiseren en verantwoordelijkheid nemen, een nieuw soort polderen waarbij de overheid randvoorwaarden schept en eventuele belemmeringen in wet- en regelgeving elimineert.

Kansen voor bedrijven
Enerzijds kunnen bedrijven voor deze ontwikkeling producten realiseren. Anderzijds heeft deze verandering ook binnen de bedrijven zelf invloed. Daar werken immers die mensen die meer behoefte hebben om zelf regie te houden over hun leven, hun werk, hun ontwikkeling. Niet zo vreemd dat human resource management verandert naar human talent management.
Die bedrijven die het beste weten in te spelen op deze veranderingen zullen aantrekkelijk zijn voor potentiële medewerkers. En beter in staat zijn goede vakmensen voor hun bedrijf te behouden.

Wil Verhoeven

 

 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013