Hebben we straks mosterd bij de maaltijd?

Hebben we straks mosterd bij de maaltijd? Demografische en arbeidsmarkt-ontwikkelingen evenals ontwikkelingen rond duurzaamheid spelen een belangrijke rol voor de technische sector. Dit blijkt uit de inventarisatie onder opinieleiders die Hiteq heeft benaderd voor het samenstellen van ons programma voor 2013.


Ook het recent verschenen regeerakkoord besteedt aandacht aan duurzaamheidsontwikkeling. Behalve passages over het stimuleren van duurzame energievoorziening valt er het volgende te lezen: ‘Het kabinet streeft naar een circulaire economie en wil de (Europese) markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren’.

Duurzaam handelen
Cradle to cradle gaat over dat slimme omgaan met (schaarse) grondstoffen. Hierover hebben we met onder andere AgentschapNL en DHO een publicatie met praktijkvoorbeelden uitgebracht. Waar het gaat over duurzame energievoorziening verwijs ik u graag naar verschillende Hiteq-publicaties. U leest erin over de ontwikkelingen in duurzame energievoorziening en grondstoffengebruik die de industrie nieuwe kansen bieden.

Ook schaarste aan technische vakmensen
Terwijl deze duurzaamheidsontwikkeling de industrie extra kansen biedt, wordt tegelijkertijd schaarste aan technische vakmensen gesignaleerd. Enerzijds zien we de komende jaren veel mensen uitstromen, anderzijds schiet de toestroom tekort. De verkenningscommissie MBO techniek maakt in haar rapport ‘MBO en bedrijven aan zet’ melding van een structureel tekort van 150.000 werkenden in technische beroepen in de komende jaren waarvan 60.000 op mbo-niveau 4. In een interview in NRC hierover, vertelt Ab van der Touw, voorzitter van deze verkenningscommissie, tevens CEO van Siemens en vicevoorzitter van FME-CWM, dat zijn bedrijf vanwege het tekort aan technici een deel van het werk verplaatste naar Duitsland en Denemarken. Hij merkt ook op dat verplaatsing van werk voor kleinere mkb-bedrijven vaak niet mogelijk is; die gaan of failliet of vertrekken definitief uit Nederland.

Creatief en innovatief
De schaarste aan vakmensen noopt tot het vinden van nieuwe, creatieve en innovatieve oplossingen. Naast het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten zijn er nog de arbeidsmigratie en innovatie door automatisering en sociale innovatie (slimmer werken). Bedoeld om met minder mensen hetzelfde of meer te presteren. Allemaal reacties op een actueel probleem, waarvan we laatst een voorbeeld hebben gezien bij de nieuwe high tech vestiging van Philips in Drachten.

Congruentie in snelheden
Structuurveranderingen voor het bevorderen van de instroom vergen tijd voordat ze effect sorteren. Het doorvoeren van deze structuurveranderingen gaat vaak met een andere snelheid dan het creatief en innovatief reageren op de krapte. De uitdaging is de snelheden en de effecten congruent te krijgen, zodat het resultaat straks niet als mosterd na de maaltijd komt.

Duurzaam inzetbaar
De gesignaleerde schaarste aan technische vakmensen motiveert om het huidige werknemerspotentieel te behouden en te ontwikkelen. Optimale inzetbaarheid tijdens de hele loopbaan is de verantwoordelijkheid van zowel de werknemer als de werkgever. Oudere werknemers zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Waar zij door hun ervaring en kennis een belangrijk potentieel aan toegevoegde waarde herbergen voor bedrijven, ligt er de uitdaging deze medewerkers vitaal te houden in het veranderende arbeidsproces. Aan de instroomkant op de arbeidsmarkt ligt er de uitdaging om jongeren die voor techniek hebben gekozen er ook voor te behouden. Goed inzicht in de motivatie van jongeren, goede begeleiding en HR-instrumenten bieden hierbij een deel van de oplossing.

Invulling jaarprogramma
Genoeg dilemma’s voor een onderzoeksprogramma, om toekomstbeelden te creëren en de terugvertalingen te maken naar de stappen die moeten worden gezet om problemen het hoofd te bieden. Behalve demografische- en arbeidsmarktontwikkelingen, oriënteren we ons op technologische items en beleidsagenda’s zoals die van de topsectoren.

Wil Verhoeven

 

 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013