Vakmanschap met techniek

Vakmanschap met techniek Met de grootste vanzelfsprekendheid gebruiken we de nieuwste toepassingen zoals apps of augmented reality op de smartphone. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Een aantal bedrijven gaat daar strategisch mee om, komt met nieuwe producten, maar ook met nieuwe samenwerkingsvormen. Zo was ASML in het nieuws met een nieuwe koers om samen met zijn klanten Intel, TSMC en Samsung, producten te ontwikkelen.

 

Leven lang leren
Ontwikkelingen en veranderingen vragen om voortdurend ‘bij’ te zijn. Een leven lang leren is geen keuze meer, maar noodzaak. Hiteq vindt het belangrijk dat organisaties en mensen alert zijn op veranderingen en zich afvragen of zij daarop zijn voorbereid? Ter inspiratie hebben wij de film ‘Een Leven Lang Leren’ geproduceerd. De film laat zien dat het ambachtelijke technische vakmanschap zich transformeert naar vakmanschap met techniek.

De toekomstige ontwikkelingen brengen kansen met zich mee. Als je die op de juiste manier en op tijd aangrijpt, benut je mogelijkheden om je te onderscheiden en te groeien. Over de toekomst zijn veel vragen nog niet te beantwoorden. Dat betekent niet dat je daardoor niks kunt ondernemen. Het gaat om een mate van bewustzijn, van alertheid op veranderingen, een open manier van denken. Als je ontwikkelingen en veranderingen volgt, kunnen het inspiratiebronnen worden.

Gebruik je brein
Hiteq wijst op ontwikkelingen in de toekomst en maakt ze tastbaar. Recent hebben we onderzocht wat technische bedrijven in de praktijk hebben aan de nieuwste inzichten over het brein. Met kennis van het brein kun je mensen op een passende manier aanspreken en ze motiveren om bij te blijven. Motivatie is niet langer een sociaal woord, maar een meetbare toestand (in de hersenen komt het stofje dopamine vrij) die leren bevordert. Je wordt je bewust van je onbekwaamheden. Als je niet meer ‘onbewust onbekwaam’ bent, maar ‘bewust onbekwaam’, word je -al lerende- ‘bewust bekwaam’. In de blogafleveringen over brein leest u ook over de ervaringen van de deelnemers met breinleren.

In moderne bedrijven met moderne producten en processen is ook het personeelsbeleid modern en dat werkt twee kanten op, want gemotiveerde medewerkers bezorgen een bedrijf een hogere arbeidsproductiviteit.

Een rol voor iedereen
Een leven lang leren speelt een rol op alle organisatieniveaus: de directie die een visie ontwikkelt op de toekomst, HR die de noodzaak om bij te blijven faciliteert en de medewerker die de verantwoordelijkheid neemt om in- en extern scholingsaanbod te benutten en tot het pensioen een waardevolle bijdrage levert. Bedrijven met hulpvragen hierover, kunnen onder meer terecht bij het serviceteam van Kenteq.

Politiek
Techniek, vakmanschap, onderwijs en innovatie hebben ook de aandacht van de Nederlandse politiek. Voorafgaand aan de verkiezingen hebben partijen hun beleidsvoornemens geschetst in verkiezingsblogs van Hiteq. We spreken de wens uit dat er in het regeerakkoord duidelijk beleid wordt bepaald voor technologie en onderwijs, passend bij een land dat zich rekent tot de top van kenniseconomieën.

Wil Verhoeven

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013