Van analyse naar aanpak

Van analyse naar aanpak Hoe pakken we lastige vraagstukken op? Zoals die rond techniek, onderwijs en vakmanschap? Hiteq ziet leerzame initiatieven. Verzamelt inzichten via deze blog. En bereidt een voorstel voor om het proces te doorlopen: van de analyse tot de aanpak van knelpunten.


We zien nieuwe manieren ontstaan om onze omgeving te betrekken bij relevante vraagstukken. Een organisatie als Nudge geeft vele zetjes aan goede initiatieven. Nudge koppelt consumenten aan bedrijven en instanties op het gebied van duurzaamheid. Hiteq onderzoekt momenteel wat nieuwe netwerken van consumenten betekenen voor ons sociaal-economisch model.

Ook werken we steeds vaker samen aan oplossingen en ontstaan initiatieven als SOS Vakmanschap en het platform O&O. Vorige maand bogen zij zich over de vraag hoe het zit met de toekomst van vakmanschap. In het verslag van die bijeenkomst concluderen zij dat “Vakmanschap zal blijven bestaan. Hoe de diensten worden aangeboden is een andere vraag.” Het samenwerkingsverband TechniekTalent.nu komt in de recente nieuwsbrief met onderwerpen die raken aan de knelpunten: leerloopbanen, baanzekerheid en baanperspectief.

Gezamenlijk kunnen we bepalen hoe verder te gaan met de problematiek van de krapte op de arbeidsmarkt en het opleiden van technici.

In de blogs De nieuwe eenvoud en Voeding voor vakmanschap hebben we enkele ontwikkelingen en visies van sleutelpersonen geschetst; met dank voor alle input die we daarvoor hebben gekregen van onder andere FME, SIC en TOA.

Plan van aanpak
De gedeelde inzichten en gebundelde krachten gebruikt Hiteq om het landschap in beeld te brengen. We kijken naar de aard van het probleem. Inventariseren de initiatieven die er al zijn. Zodoende bouwen we een dossier op dat gaat dienen als input voor een plan van aanpak hoe hiermee verder te gaan. De oplossingsrichtingen zullen we met stakeholders en belanghebbenden uit de diverse geledingen in techniek en onderwijs, gaan benoemen en uitzetten.

De schaarste aan vakmensen, het fenomeen bedrijfsscholen en vakmanschap in de keten van opleiding, werk en functie/opleidingsniveaus, staat komende maand op de agenda van de Raad van Advies van Hiteq. Wij zetten onze expertise graag in en blijven uw medewerking vragen aan de dialoog: door met ons mee te denken, uw belangstelling kenbaar te maken en uw reactie te geven.

Wil Verhoeven


 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013