Verandering in de maatschappij

Verandering in de maatschappij Op de televisie struikelen we bijna over de vele lijsttrekkersdebatten. Elke lijstrekker probeert zijn verkiezingsprogramma aan de man te brengen en andere onderuit te halen. Elke partij pleit voor veranderingen die onze samenleving verbeteren. President Obama won zijn verkiezing met de slogan “Change”.

 

Verandering is een thema dat veel mensen proberen te beschrijven en begrijpen. Dit zijn veranderingen als de financiële crisis, energieschaarste, ziektes en in ons geval de veranderende relatie tussen consument en producent. In Nederland is er een model ontwikkeld, om veranderingen in de maatschappij uit te leggen. Dit model of theorie is ontwikkeld door onder andere Frank Geels die het ‘transitietheorie' heeft genoemd. Dit model geeft ons aanwijzingen waar we moeten kijken, om veranderingen in de maatschappij te begrijpen. De drie niveaus die we nader moeten bestuderen, zijn: landschap, regimes en niches.

Landschap
Nederland is een klein land in een grote wereld. Veel zaken kunnen wij als land niet direct oplossen of veranderen, omdat zij grensoverschrijdend zijn. Klimaatverandering, oorlogen en vreemde ziekten zijn ontwikkelingen die men internationaal moet proberen op te lossen. Ook landelijk zijn er ontwikkelingen waarop we weinig grip hebben, zoals de vergrijzing van de bevolking.
Globalisering, individualisering en secularisering zijn ontwikkelingen op ‘landschapsniveau’. Daarbij gaat het om veranderingen waar een mens en maatschappij weinig tot niks aan kan doen, en die over een lange tijd ontstaan.

Regimes
Overheden zijn instellingen die voor ons regels opstellen en ervoor zorgen dat men zich daaraan houdt. Maar overheden zijn niet de enige die ons beperken in het doen en laten. We kunnen wel een robot op mars zetten, maar technologische beperkingen weerhouden ons om op Mars te lopen. Economische achteruitgang creëert meer schaarste, zodat we minder kunnen consumeren. Duurzaamheid zorgt ervoor dat we meer recyclen.

De relatie tussen consument en producent bepaalt wat voor producten we kopen. Social media zorgen ervoor dat we meer met elkaar delen. Verschillende culturen bepalen onze gewoontes. Dit zijn allemaal systemen of regimes die een onderdeel zijn van ons leven en bepalen wat we doen en waarom we het doen.

Niches
Radicale initiatieven zijn vaak de voorbodes voor verandering in de regimes. De oprichting van Facebook heeft veranderd hoe wij verbonden met elkaar zijn. Het collectief inkopen van energie verandert onze manier van consumeren. Een initiatief als mywheels om meer gezamenlijk te carpoolen, verandert onze regimes rondom duurzaamheid. Nieuwe technologische producten en samenwerkingsinitiatieven, zoals Wireless Leiden, veranderen onze focus op winst en regimes ten aanzien van businessmodellen. Als er genoeg initiatieven zijn, ontstaan nieuwe regimes of worden regimes aangepast.

De veranderende relatie tussen consument en producent kan op meerdere niveaus worden bekeken. Op het niveau van regimes en op het niveau van niches. Het doel van dit blog is om een uitspraak te kunnen doen, hoe deze regimes er in de toekomst eruit zien en wat dat betekent voor het technisch vakmanschap. Hiervoor moet eerst een duidelijker beeld zijn van deze radicale initiatieven. In de volgende blog ga ik hier nader op in. Deze radicale initiatieven zijn typerend voor de veranderende relatie tussen consument en producent.

Succes met stemmen!

 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013