Voeding voor vakmanschap

Voeding voor vakmanschap Hoe denken sleutelpersonen over het oplossen van personeelstekorten, vernieuwing van techniekopleidingen en verantwoordelijkheden bij het opleiden? In deze blog een tussenstand.


Dat er een breed gedragen wens is het kwantitatieve en kwalitatieve aspect van technisch vakmanschap op te lossen, wordt ook door de reacties op de vorige blog onderschreven.

Willie Berentsen roept op om niet naar elkaar te wijzen, maar in constructieve dialoog te blijven - die hoop biedt en zaken niet nog verder compliceert.
Jaap de Koning wijst ons erop dat we ons moeten richten op diverse ontwikkelingen. We weten natuurlijk dat het een gecompliceerd vraagstuk is en dat blijkt eens te meer uit het genuanceerde beeld dat hij schetst in het rapport Arbeid in de industrie.

Hoognodige vernieuwing
FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming geeft in het SER-magazine van maart (pag 10-13) haar kijk op de technologische positie van Nederland. Het verwachte structurele tekort van 155.000 vakmensen in 2016 vormt een bedreiging voor de groei van ons land als geheel. De FME-voorzitter ziet een positief punt in de herontdekking van de industrie door het kabinet, maar zegt ook: ‘Ik krijg geen enkel signaal dat het onderwijs bezig is met een vernieuwingsslag.’ Als het onderwerp bedrijfsscholen wordt aangesneden, stelt ze dat het een schande is dat ondernemers gedwongen worden om via bedrijfsscholen zelf technici op te leiden ‘terwijl we van ons belastinggeld onderwijs financieren waarover we ontevreden zijn’ en dat jongeren onvoldoende worden opgeleid voor de banen van de toekomst.

Niet alles kommer en kwel
Bij het zoeken naar een oplossing is het ook goed te kijken naar voorbeelden die werken. Eind vorig jaar is een periode van vier jaar afgesloten waarin de Taskforce Technologie Onderwijs Arbeidsmarkt gewerkt heeft aan de problematiek van krapte aan technici en technologen. De resultaten zijn door interviews gebundeld in de uitgave 'TOA, Lessen uit een ontdekkingsreis' van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Platform Bèta Techniek. Kernelementen hieruit zijn dat -vanuit de probleemstelling- het regionale bedrijfsleven leidend moet zijn en hoe belangrijk de regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is.

Hoe nu verder?
Het voorgaande vraagt om door te pakken waar het goed gaat en te veranderen waar dat nog niet het geval is. Gedeelde inzichten en gebundelde krachten zijn hierbij noodzakelijke ingrediënten. Wij willen hieraan graag een bijdrage leveren. In het verleden hebben we publicaties uitgebracht over ontwikkelingen in het veld van scholing, onderneming en arbeid: Flexibilitijden, Org 2.0 (online dossier), Permanent Competent, De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 (update komt dit jaar).

De schaarste aan vakmensen, het fenomeen bedrijfsscholen en vakmanschap in de keten van opleiding, werk en functie/opleidingsniveaus, is in de Raad van Advies van Hiteq onderwerp van gesprek. Om deze dialoog te verbreden willen wij u van harte uitnodigen met ons mee te denken, uw belangstelling kenbaar te maken en uw reactie te geven. Daaraan willen we een vervolg geven zodat we gezamenlijk kunnen bepalen hoe verder te gaan bij het doorpakken en oplossen van de problematiek rondom de krapte op de arbeidsmarkt en het opleiden van technici.

Wil Verhoeven

 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013