We zetten koers naar nieuwe ervaringen

We zetten koers naar nieuwe ervaringen De lente is officieel begonnen en door de zomertijd genieten we langer van (zon)licht. Je voelt de energie toenemen. Dankzij ons brein. We gaan de komende tijd met veel energie aan de slag met de inzichten uit de pilot bij bedrijven in de technische sector. In de laatste blog blikken we terug op een aantal highlights.


Verruim je wereld

   

We zijn de pilot gestart met een inkijkje in onze hersenen. Leren over hoe je brein werkt zorgt ervoor dat je beperkende ideeën over ontwikkelbereidheid (dat kan ik toch nooit, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd etc.) over boord kunt zetten. Hoezo? Doordat je de ruimte benut om te leren en te ontwikkelen en je beseft dat ons brein een heel leven lang leert (groeimindset).

De mindsettheorie van Dweck heeft tijdens en na de eerste workshop duidelijk impact gehad op denkwijze en gedrag van deelnemers. Ook zagen we de kaartjes met de breinprincipes van het BCL Instituut vaak tevoorschijn komen (Herhalen, Voortbouwen, Focus, Creatie, Emotie, Zintuiglijk rijk). Met deze principes verbeter je leertrajecten, maar ook als je een presentatie geeft of werkoverleg organiseert. Ze zetten je aan tot nadenken en handelen. Gertie Verreck van Tata Steel verwoordde treffend wat inzicht in deze theorieën en tools biedt: “Je wereld wordt direct een stuk groter”.

OlifantWij gaan déze kant op, meneer de olifant
Tijdens onze reis kwamen we de olifant en de berijder tegen. Willen we gedrag veranderen, dan moeten we focussen op drie domeinen en het samenspel daartussen: de berijder (overtuigen), de olifant (prikkelen) èn de omgeving (goed inrichten). Door je eigen keuzes en gedrag op deze manier te visualiseren, zie je waarom sommige zaken zo lastig te veranderen zijn. Bedenk maar eens welke olifanten je deze week hebt gezien. Tegelijkertijd is deze metafoor heel krachtig omdat die aanzet tot nadenken over hoe je wel je doelen kunt bereiken.

Een veelgestelde vraag van deelnemers voor aanvang van de pilot was: Gaan we ook aan de slag met motivatie? Jazeker! Via het werk van Wildschut e.a. hebben we in het tweede deel van de pilot geleerd dat we medewerkers motiveren als we eerst een context creëren waarin er een duidelijk belang is. Vervolgens moeten er concrete kansen zijn om invulling te geven aan dit belang. Dit laatste is niet altijd even eenvoudig. Hiervoor moet je op ontdekkingsreis bij jezelf en de ander.

We hebben ook gezien hoe effectief flow kan zijn als je die ervaart. David Rock biedt theoretische onderbouwing en vooral praktische tips met opdrachten waardoor je mensen het beste uit zichzelf laat halen. Zonder anderen te vertellen hoe ze dit moeten doen, maar door te focussen op oplossingen in plaats van problemen. En door te zorgen dat mensen eigen oplossingen -via neurale verbindingen- aandragen; dat maakt medewerkers sterker en zorgt voor energie (aha!). Als leidinggevende vraagt het van je om je echt te verdiepen in de ander. In de pilot hebben we van deelnemers succesverhalen uit de praktijk van hun organisatie gehoord; voor ons een belangrijke mijlpaal.

Dank en tot ziens!
We kijken terug op een leerzame, leuke en interessante pilot en danken alle deelnemers voor hun betrokkenheid en feedback. Wij vervolgen onze reis door het brein en zetten koers naar nieuwe ervaringen. Want er is nog zoveel te leren en te ontdekken. In het belang van ieder persoonlijk, van organisaties en in het belang van inspirerende samenwerking binnen teams.


                                       

Dominique Olvers            Jochem Dijckmeester      Metje Jantje Groeneveld

Foto’s workshops: Felix Kalkman en Eric Polman

 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013