Thema's

ThemaHiteq was expert in het zichtbaar maken van trends, ontwikkelingen en toekomstbeelden en vertaalde ze naar het heden. Welke beroepen zijn er over tien jaar in uw bedrijf nodig? Welke organisatieveranderingen horen daarbij? Welke consequenties zijn er voor het onderwijs? Welke samenwerkingsvormen zijn passend? Ook nu Hiteq geen activiteiten meer ontplooit, zijn de antwoorden nog interessant.

De afgelopen jaren heeft Hiteq, in samenwerking met het hechte netwerk, deskundigheid opgebouwd in thema’s als leren, jongeren, arbeidsmarkt, samenleving, technologie, de toekomstige energievoorziening en mobiliteit. Deze kennis hebben we voor u toegankelijk gemaakt in de vorm van thematische dossiers.

Hiteq 2013