Arbeid

ArbeidMaatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op de samenleving in het algemeen maar de arbeidsmarkt in het bijzonder. Globalisering, vergrijzing en innovatie vragen om aanpassingen van de manier en organisatie van werken.

Bedrijven zien zich onder meer geconfronteerd met een sneller veranderende vraag van de consument en opkomst van nieuwe communicatievormen als social media. Ze hebben ook te maken met een grotere mobiliteit op de arbeidsmarkt. Werknemers hebben meer individuele wensen ten aanzien van bijvoorbeeld persoonlijke groei en flexibele werktijden.

Nederland heeft zich ontwikkeld tot een kennis- en diensteneconomie. Innovatie leidt tot veranderingen in processen in een bedrijf en andere taken in functies, ook in technische beroepen. Van werknemers wordt kennis van nieuwe technologieën gevraagd, maar ook niet-technische competenties als communicatieve vaardigheden worden belangrijker.

Terwijl de mobiliteit op de arbeidsmarkt groeit, vervagen de grenzen tussen bedrijfstakken. Decentralisering versterkt het belang van regionale samenwerking tussen ondernemingen, onderwijsinstellingen en regionale overheden. 

Hiteq heeft deze ontwikkelingen geanalyseerd. Daaruit blijkt onder meer dat de eisen van de arbeidsmarkt  ten aanzien van flexibiliteit niet stroken met het belang dat jongeren hechten aan een lange verbintenis met een bedrijf. De verschillende inzichten kunnen een organisatie helpen zich voor te bereiden op de (nabije) toekomst. Op vragen als: Welke mógelijkheden biedt vergrijzing? Wat moet de medewerker in 2020 kunnen en kennen? Wat bieden we jonge instromers?


Liever persoonlijk advies van de programmaleider Onderneming en Arbeid?
Neem contact op met Jochem Dijckmeester

Hiteq 2013