Dossier Org 2.0

Organisatie van de toekomst

De wereld van het technisch vakmanschap verandert. Niet alleen de beroepen, vaardigheden, communicatiemiddelen en technologie veranderen, maar ook de mensen zelf en de manier waarop zij samenwerken.

 

Technisch mkb
De afgelopen jaren heeft Hiteq een aantal thema’s onder de loep genomen die allemaal een eigen specifieke focus hebben, zoals ‘employability’, ‘internationalisering’ en ‘evolutie van beroepen’. Deze thema’s hebben een gemeenschappelijk element: ze raken aan het technisch mkb-bedrijf van de toekomst.

Betekenis voor de eigen organisatie
In dit dossier Org 2.0 zijn deze thema’s expliciet naast elkaar gelegd en zijn de onderlinge verbanden in beeld gebracht. Zo ontstaat een beeld van thema’s, trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het technisch mkb-bedrijf van de toekomst en op de wereld waarin dat bedrijf opereert. Dit dossier beoogt de lezer inzicht te bieden in de grote thema’s en te inspireren om na te denken over wat dit alles betekent voor de eigen organisatie.

Org 2.0 bevat de volgende hoofdstukken:


Hiteq 2013