Een leven lang leren (Org 2.0)

Tijdens je carrière blijf je steeds nieuwe vaardigheden en kennis ontwikkelen. Op die manier stel je jezelf in staat om je kansen te behouden, waardevol te blijven op de arbeidsmarkt.

Dit is noodzakelijk omdat de houdbaarheid van kennis en vaardigheden afneemt. Tegelijkertijd ontwikkelen (nieuwe) technologieën zich steeds sneller. Dat vraagt van werknemers een andere instelling. Zij moeten meer openstaan voor kennis en meer zelf op zoek naar nieuwe kennis.

Voor de werknemer is die houding essentieel om ook langere termijn inzetbaar te zijn. Zijn employability, de duurzame inzetbaarheid, staat op het spel. Het is weliswaar van belang dat een werknemer zich ervan bewust wordt dat zijn vakmanschap moet blijven aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt, vanzelfsprekend is het zeker niet.

Maar wat betekenen deze ontwikkelingen op de werkvloer? Hoe kunnen mbo-geschoolde medewerkers in een technisch mkb-bedrijf optimaal leren? Een van de voorwaarden is dat zij een intrinsieke motivatie ontwikkelen: het doel van leren ligt in het leren zelf. De intrinsieke motivatie versterkt de employability, die de werknemers aantrekkelijk houdt voor een werkgever en hun positie op de arbeidsmarkt sterk.

“Wij zetten in op de eigen verantwoordelijkheid van onze medewerkers. Hierdoor is de gedrevenheid om zich te ontwikkelen veel groter en dat heeft een meerwaarde voor het bedrijf als geheel”, aldus Ton Driessen, directeur Operations & Finance bij Resato International bv.

De werkgever heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hierin. Om de continuïteit van zijn organisatie te garanderen, moet hij een toekomstgericht opleidingsbeleid ontwikkelen. Een leven lang leren zou binnen grotere organisaties een taak kunnen worden van P&O of HRM. Idealiter loopt de individuele wens van de werknemer tot ontwikkelen synchroon met de wensen ten aanzien van toekomstig vakmanschap van de organisatie.

Lees het volledige hoofdstuk Een leven lang leren

 

 

 

 


 

 

Hiteq 2013