Internationalisering en regionalisering (Org 2.0)

De wereld lijkt de afgelopen decennia veel kleiner te zijn geworden, onder meer door de opkomst van de commerciële luchtvaart en de schaalvergroting in het vrachtvervoer. Een direct gevolg hiervan is de toename van internationale handel.

Parallel aan deze ontwikkeling is er sprake van internationalisering van arbeid en arbeidskrachten: arbeid is veel minder plaatsgebonden dan vroeger en kan dus ook op andere plekken plaatsvinden, maar ook de arbeidskrachten zelf verplaatsen zich naar gebieden waar er tekorten zijn, of waar een vraag ontstaat naar specifieke kennis of goedkopere arbeid.

Oost-Europese arbeidskrachten zijn al erg mobiel op de Europese arbeidsmarkt. Bedrijven doen er goed aan zich voor te bereiden op een duurzame inzet van deze arbeidskrachten. Wanneer er meer nationaliteiten en culturen binnen een organisatie werkzaam zijn, is het van belang dat de verwachtingen goed op elkaar worden afgestemd. 

“Toen wij met buitenlandse (o.a. Poolse) arbeidskrachten gingen werken, was dat ook aanleiding om binnen de eigen organisatie flexibeler met arbeidstijden om te leren gaan”, zegt Marjolein de Groot, HR manager bij Croon Elektrotechniek . “Deze groep kan en wil langer doorwerken of ook op andere dagen en tijden. Dit vraagt ook aanpassing van de eigen organisatie. Nu deze balans is gevonden, zijn de mogelijkheden wel heel veel groter.”

Regionale samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden komt al langer voor. Nu de grenzen tussen branches en bedrijfstakken verder vervagen, ontstaat steeds vaker een regionale aanpak op het gebied van de instroom van jongeren of een door overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven gedragen positionering van de regio (food valley Wageningen).

“Wij kiezen vaak voor regionale werk-leer-trajecten”, zegt Sietse Barendregt, deputy general manager HR bij Broekman Group. “Dat is het mooie van in het Rotterdamse havengebied zitten. Hier zitten opleiders, bedrijven en een wereld vol techniek.”

Lees het volledige hoofdstuk Internationalisering en regionalisering

 

 

 

 

 

Hiteq 2013