Ontwikkeling in beroepen en vakmanschap (Org 2.0)

De metaalbewerker van vroeger zag er anders uit en voerde onder andere omstandigheden andere werkzaamheden uit dan de metaalbewerker van nu. Het vele handwerk en allerlei veiligheidsregels hebben met het verstrijken van de tijd plaatsgemaakt voor moderne machinerie en uitgebreide protocollen op de werkvloer. En de metaalbewerker is exemplarisch voor veel beroepen in de techniek.

Door de verandering van beroepen, verandert ook het benodigde vakmanschap.  Ten eerste ontwikkelt de kennis van het vak zich. Maar ook de omgeving en context van de werkzaamheden veranderen. Er worden nieuwe eisen aan het vakmanschap gesteld. Een installatiemonteur werkt meer en meer met een laptop en wordt geacht professioneel en servicegericht  met klanten te kunnen omgaan.

“Wij leggen in ons interne beleid vooral de nadruk op gedrags- en ervaringscompetenties”, zegt Marjolein de Groot, HR manager bij Croon Elektrotechniek. “Als deze goed zijn ontwikkeld, volgt de vraag naar en drive tot het verder ontwikkelen van technische competenties vanzelf.”

Automatisering van processen zet zich voort, de informatie- en communicatietechnologie heeft impact op alle aspecten van de bedrijfsvoering en productie. Ook de intuïtieve technologie (intelligente beeldschermen, eenduidige visualisaties) drukt zijn stempel meer en meer op beroep en vakmanschap.

Ouderwets vakmanschap verdwijnt wellicht niet helemaal maar bedrijven moeten wel rekening houden met deze verschuivingen in beroep en vakmanschap. Door hierin gezamenlijk op te trekken kunnen bedrijven, opleiders, branches, fondsen en andere ketenpartners vruchten van elkaars bevindingen hebben.

Lees het volledige hoofdstuk Ontwikkelingen in beroepen en vakmanschap

 

 

 

 

 

Hiteq 2013