Energie en Mobiliteit

EnergieHoe voorziet Nederland in haar energiebehoefte? In Europa is Rusland een belangrijke gasleverancier geworden. Fossiele brandstoffen raken op. De wereldwijde vraag naar energie groeit met de stormachtige ontwikkeling van landen als India en China. Voor welke energiemix kiest Nederland?

Hiteq heeft verkenningen uitgevoerd naar de kansen en bedreigingen van kernenergie, CO2-afvang en –opslag en niet-fossiele transportbrandstoffen (biobrandstof en waterstof). Mede op grond van die onderzoeken zijn toekomstbeelden geschetst voor de energievoorziening rond 2040, de positie van Nederland in de mondiale context en de gevolgen voor technische beroepen en het beroepsonderwijs.

Van de energie die Nederlanders thuis gebruiken, is 80 procent elektriciteit. Denk aan de televisie, computer, tandenborstel. Zelfs het fornuis is vaker elektrisch, de verwarming komt ook aan de beurt. Ook in de wijze waarop wij ons verplaatsen, de mobiliteit, speelt elektriciteit een steeds belangrijkere rol. Om de batterijen van het groeiende wagenpark aan elektrische auto’s op te laden, moet voldoende elektriciteit beschikbaar zijn. De energiebronnen van de toekomst zijn gericht op de opwekking van elektriciteit.

Hiteq heeft de ontwikkelingen rond elektrisch rijden in kaart gebracht en onder meer de gevolgen geschetst voor de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. Op de groeiende markt van elektrisch rijden liggen talloze kansen voor Nederlandse bedrijven, elektromotoren, batterijen en generatoren worden bepalend. In het onderwijs op mbo, hbo en universiteit komt er een verschuiving van het ontwikkelen van een enkel apparaat naar systeemdenken.


 


Liever persoonlijk advies van de programmaleider Technologie?
Neem contact op met Daan Maatman

Hiteq 2013