Elektrisch rijden

Elektrisch rijden is in. Gemeenten schaffen elektrische dienstauto’s aan en proberen zelfs van brommerende jongeren ‘electric heroes’ te maken. De particuliere autobezitter kijkt de kat nog uit de boom maar heeft steeds meer te kiezen.

De markt van elektrisch rijden groeit de komende 7 jaar uit tot ongeveer 14 miljoen personenauto’s in Europa waarvan 1 miljoen in Nederland. Dat biedt Nederlandse bedrijven grote kansen. Elektromotoren, batterijen en generatoren worden bepalend. Er komt vraag naar systemen waarmee je veel verder kunt rijden dan nu mogelijk is. Deze zogeheten range extender technologie maakt het mogelijk dat een hybride aangedreven voertuig, net als de huidige voertuigen, in twee dagen een caravan naar de Middellandse Zee kan rijden.
Onderzoek van Hiteq wijst bovendien uit dat er kansen liggen in de verdere ontwikkeling van de elektromotortechnologie, net als in recycling, second-life toepassingen en managementsystemen voor batterijen.

De overgang naar het nieuwe rijden heeft ook gevolgen voor het onderwijs op mbo, hbo en universiteit. In het onderwijs komt een verschuiving van het ontwikkelen van een enkel apparaat naar systeemdenken. Het traditionele sleutelwerk is nu al minder, maar de trend wordt vermogenselektronica, basismaterialen, batterijen en elektromotoren. De automonteur heeft kennis en vaardigheden nodig van micro-elektronica om de functies van de auto te monitoren en regelen. Op de universiteit is er fundamenteel onderzoek nodig naar aandrijftechnologieën.

Nederland kan een voortrekkersrol spelen in deze ontwikkelingen die tot een bloeiende sector met duizenden nieuwe arbeidsplaatsen kan leiden. Nederland heeft kennis van recycling. De ontwikkelingen in de batterijtechnologie bieden kansen voor mensen met kennis van materiaalkunde en elektrochemie (vanaf mbo). De aanleg van een intelligent elektriciteitsnetwerk (smart grid) leidt tot meer banen voor elektrotechnici, meet- en regeltechnici en ict’ers.

Publicaties:

 

Wat doet Hiteq:
Presentatie Kansen voor de automotive sector

 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013