Generaties

In organisaties zijn werknemers uit verschillende generaties vertegenwoordigd.
Werknemers uit de protestgeneratie (1940-1955), generatie X (1955-1970) en de pragmatische generatie (1970-1985) hebben de overhand, de screenagers (1985-2000) zijn in opkomst. Het thema generaties komt in verschillende onderzoeken van Hiteq terug. 
 
De Hiteq-studie Kompas of GPS? (2008) gaat in op de rol die generatie, gender, levensfase en opleidingsniveau spelen bij het accepteren en adapteren van technologische ontwikkelingen. Wie rijdt het eerste in een elektrische auto? Milieubewuste twintigers of trendgevoelige vijftigers?
Ook is onderzoek (Generaties en generatieleren in organisaties) gedaan naar het leren van verschillende generaties. Een bedrijf kan generatieverschillen verzilveren. Daarbij volstaat het niet een oudere werknemer aan een jongere te koppelen. Jonge mensen kunnen zelf aangeven wie hen behulpzaam kan zijn. Leidinggevenden moeten een cultuur scheppen, die jongeren motiveert zich te ontwikkelen. In de Hiteq-workshop Generaties op de werkvloer komen vragen aan bod als: Hoe kijken generaties aan tegen hun werkwijze, de arbeidstijden en het gebruik van ict? Hoe gaan ze om met kennis? Wat vinden ze belangrijk in een baan?
In Jong & houdbaar is gekeken hoe jongeren omgaan met duurzaamheid. Over ‘duurzaamheid’ zeggen jongeren: "... een woord dat volwassenen verzonnen hebben om nog even niet echt aan de slag te gaan."

Inzicht in het functioneren van diverse generaties iets kan zeggen over hun opstelling in werk en beroep, nu en in de toekomst.

Publicaties:
Een Leven Lang Leren in de techniek
Flexibilitijden
Generaties en generatieleren in organisaties
Jong & houdbaar 


 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013