Jongeren

JongerenJongeren zijn de werknemers van de toekomst. Hiteq heeft onder meer onderzocht hoe jongeren willen leren, hoe jongeren zich oriënteren op opleidingen en wat zij belangrijk vinden in een baan. Maar ook: Wat doen jongeren op internet? Hoe maatschappelijk betrokken zijn jongeren?

Hiteq heeft in Nederland tussen 2008 en 2010 drie grootschalige onderzoeken uitgevoerd onder leerlingen in het vmbo, mbo en havo/vwo én twee onderzoeken onder ouders van mbo-leerlingen en havo/vwo-leerlingen.

Met die kennis helpt Hiteq onderwijsinstellingen te begrijpen hoe jongeren zich ontwikkelen, hoe zij als leerling zijn. Met de bevindingen uit de onderzoeken kan Hiteq bedrijven helpen zich voor te bereiden op de nieuwe werknemers. De jonge werknemer ziet zich op de werkvloer omringd door oudere arbeidskrachten die langer doorwerken. Hij leert van de ‘meester’, maar andersom kan deze ook iets opsteken van een ‘pingende’ generatie.

Inzicht in de ontwikkeling van jongeren is ook van belang om jongeren te kunnen interesseren voor het technisch beroepsonderwijs en technische bedrijven. Op welke manieren communiceren zij met elkaar? Ouders spelen mede een bepalende rol bij de keuze van een leerling voor een vervolgopleiding. Scholen en bedrijven doen er goed aan om ook hen binnen te halen op voorlichtingsdagen.


Liever persoonlijk advies van de programmaleider Onderwijs?
Neem contact op met Metje Jantje Groeneveld

Hiteq 2013