Samenleving

SamenlevingDe samenleving is sterk in ontwikkeling. De samenstelling van de bevolking verandert, economische grenzen vervagen en het internet heeft van de wereld een dorp gemaakt. Verschillende ontwikkelingen zoals internationalisering, individualisering, nieuwe technologieën en klimaatverandering grijpen op elkaar in.

Internationalisering van persoonlijke, politieke en economische relaties zet ons wereldbeeld en ons zelfbeeld op zijn kop. Mensen hebben steeds meer een beeld van de wereld in zijn geheel. Zien zappend of winkelend het verband tussen het plaatselijke (bijv. de speelgoedwinkel) en het mondiale (de grote speelgoedfabrikant in China).

Hiteq heeft onder meer onderzocht hoe dergelijke ontwikkelingen invloed hebben op de huidige identiteiten van jongeren en hoe die kunnen doorwerken op de toekomstige generatie.

Het besef heeft postgevat dat economische groei niet ten koste van alles mag gaan. Ontwikkeling van energiezuinige en milieuvriendelijke technologiëen wordt gestimuleerd. Hoe geven we tegen het licht van die ontwikkeling vorm aan een duurzame samenleving en economie? Onderzoek van Hiteq verdiept zich in de betekenis van een duurzame inrichting van de samenleving voor jongeren, het onderwijs en de arbeidsmarkt in de toekomst.

Een samenleving in ontwikkeling houdt niet iedereen aan boord. Hoe komt het dat bepaalde groepen niet actief deelnemen aan het maatschappelijk leven? Hiteq onderzocht sociale uitsluiting bij laagopgeleide jongeren. Spelen onbeïnvloedbare factoren (bijv. sociale afkomst) een grotere rol dan beïnvloedbare (bijv. competenties)? Hoe adopteren generaties bovendien nieuwe ontwikkelingen zoals social media? Hiteq brengt in kaart welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt.


Liever persoonlijk advies van de programmaleider Maatschappij?
Neem contact op met Judith van Heeswijk

Hiteq 2013