Internationalisering

Internationalisering is de toename van internationaal contact tussen landen, organisaties en bedrijven en mensen. Tegenwoordig betekent dit dat verschillen tussen landen kleiner worden, en binnen landen groter. Het ‘nationale’ en ‘internationale’ zijn minder makkelijk te onderscheiden.

Zo leidt internationalisering tot een verschuiving van een lokaal bewustzijn naar een mondialer bewustzijn, tot nieuwe politieke samenwerkingsverbanden en tot veranderende industrietakken. Eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden worden minder fysiek en meer mentaal en sociaal van aard. In hoeverre zijn international skills te onderscheiden?

Een ander gevolg is migratie van arbeid. Europa besteedt werk uit in China, China in Afrika en Nederland trekt arbeidskrachten uit nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Enerzijds leidt een aanbod van goedkopere arbeidskrachten hier tot druk op loonvoorwaarden, anderzijds zorgt migratie voor flexibiliteit en op termijn voor een gezonde Europese arbeidsmarkt.

Hiteq heeft alle aspecten van internationalisering die relevant zijn voor de ontwikkeling van het technisch vakmanschap benoemd en in perspectief geplaatst. Internationalisering vraagt om een collectieve aanpak van werkgevers, werknemers, onderwijsorganisaties, overheden en kennisinstellingen. Alle partijen dienen na te denken over de betekenis op grote schaal zoals het Europees industrieel beleid en het gevolg dichter bij huis, zoals het eigen werk en de organisatie.

Publicaties:
Werken in de wereld
De wereld als spiegel 
Een beroep op energie 
Geld speelt geen rol

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013