Nanotechnologie

Bij nanotechnologie gaat het enerzijds om de grootte (nanoschaal) waarop wordt gewerkt. Anderzijds is nanotechnologie het manipuleren van materie op atomair of moleculair niveau en de nieuwe eigenschappen die hierbij gemaakt kunnen worden.

Enkele voorbeelden van nanotechnologie zijn momenteel op de markt. Denk aan ‘slimme verpakkingen’ die voedsel beschermen, koolstofnanobuisjes die materiaal sterker maken en zonnebrandproducten die dankzij de toevoeging van functionele nanodeeltjes transparant zijn.

In Nederland zijn veel initiatieven ontstaan die zich richten op nanotechnologie. Er wordt veel geld in de technologie geïnvesteerd. Hiteq heeft een toekomstverkenning uitgevoerd naar nanotechnologie. Hierin wordt onder meer geconcludeerd dat voor 2020 nieuwe materialen, verbeterde zonnecellen en met functionele deeltjes verrijkt voedsel op de markt kunnen komen.

Een deel van de verkenning betrof een onderzoek naar de impact die de ontwikkeling van deze technologie op de samenleving, arbeidsmarkt en onderwijs heeft. Daaruit blijkt dat nog onvoldoende bekend is over de schadelijke effecten (nanotoxiciteit). Ook is een groter publiek nog niet vertrouwd met de mogelijkheden van nanotechnologie.

Rathenau Instituut 

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013