Wat doet Hiteq

Wat_doet_HiteqOp dit moment ontplooit Hiteq geen activiteiten meer. Expertisecentrum Hiteq was expert in het zichtbaar maken van trends, ontwikkelingen en toekomstbeelden en vertaalde ze naar het heden. Welke beroepen zijn er over tien jaar in uw bedrijf nodig? Welke organisatieveranderingen horen daarbij? Welke consequenties zijn er voor het onderwijs? Welke samenwerkingsvormen zijn passend? Om op deze strategische vragen antwoorden te geven, hanteerde Hiteq methodes als scenario-ontwikkeling en backcasting.

De afgelopen jaren heeft Hiteq, in samenwerking met het hechte netwerk, deskundigheid opgebouwd in thema’s als leren, jongeren, arbeidsmarkt, samenleving, technologie, de toekomstige energievoorziening en mobiliteit. Deze kennis hebben we voor u toegankelijk gemaakt in de vorm van thematische dossiers.

Kennis en consultancy
Hiteq werkte autonoom en samen met belangstellenden uit het netwerk aan actuele vraagstukken. Daarnaast deden organisaties een beroep op Hiteq voor opdrachten op maat als het gaat om leren en werken in technische beroepen. Voorbeelden van ons werk geven we in cases. Ook opdrachtgevers hebben we daar vermeld.

Advies

Programmaleiders van Hiteq werkten ieder vanuit een eigen achtergrond wat meerwaarde bood in de advisering en begeleiding. Als team brachten de programmaleiders verschillende perspectieven mee die de analyse en antwoorden op vraagstukken verrijken.

Denktanks

Een denktank kan behulpzaam zijn om onderzoeks- of beleidsagenda’s op te stellen of effectieve strategieën te ontwikkelen. Hiteq bood hierbij expertise op basis van zijn kennis over onderwijs, arbeid en ondernemingen, gecombineerd met deskundigheid over het ontwikkelen van toekomstvisies en inzicht in het technische veld van opleidingen en beroepen.

Procesbegeleiding

Programmaleiders van Hiteq combineerden hun ervaring in het begeleiden van processen met hun inhoudelijke expertise. De onderzoeken en verkenningen van Hiteq zijn mede de basis voor het advies- en begeleidingswerk.

Scenario-ontwikkeling

Programmaleiders van Hiteq beheersten methodes voor onder meer scenario-ontwikkeling. Ook transitiemanagement en back casting kunnen worden benut om de toekomst tastbaar te maken. In workshops merkten deelnemers duidelijk hoe zo’n methode werkt.

Brainstormsessies

Brainstormsessies, discussies en dialogen werken goed voor bewustwording en versnelling om vraagstukken op te lossen, was de ervaring van Hiteq. De sense of urgency wordt letterlijk voelbaar in het heetst van een discussie.

Presentaties

Programmaleiders van Hiteq gaven regelmatig gastcolleges aan mbo-, hbo- en wo-studenten om kennis te delen. Ook presentaties over de actuele stand van toekomstbepalende ontwikkelingen stonden op de agenda.

Publicaties

Hiteq gaf publicaties en rapportages uit over onderzoeken en verkenningen die het heeft uitgevoerd. Over al deze publicaties verzorgde Hiteq presentaties en workshops. Ook maakte Hiteq met klanten de vertaalslag van trends en ontwikkelingen die wij schetsten naar de specifieke situatie van organisaties.

Workshops

De workshop is een effectieve vorm om mensen zelf te laten ontdekken en ervaren wat generatieverschillen betekenen. Bovendien biedt de workshopvorm ruimte om de opgedane kennis ter plekke te vertalen naar de situatie van de eigen organisatie.

Hiteq 2013