Denktanks

Een denktank kan behulpzaam zijn om onderzoeks- of beleidsagenda’s op te stellen of effectieve strategieën te ontwikkelen. Hiteq bood hierbij expertise op basis van zijn kennis over onderwijs, arbeid en ondernemingen, gecombineerd met deskundigheid over het ontwikkelen van toekomstvisies en inzicht in het technische veld van opleidingen en beroepen.

Hieronder een voorbeeld van een denktank:

DenktanksRegionale samenwerking

Hiteq krijgt regelmatig verzoeken om mee te denken over het thema regionale samenwerking. Soms vervult Hiteq daarin een rol als procesbegeleider voor een groep organisaties. Andere keren neemt een van onze programmaleiders deel aan een denktanksessie. In een denktank zitten vaak verschillende relevante denkers, zoals functionarissen van een ministerie of ROA. 

Bij regionale samenwerking zijn vaak positioneringsvragen aan de orde. 

•Wie heeft welke rol in de regio? Wie heeft de regie? Bij deze vragen wordt het meteen duidelijk dat alle partijen, rollen en agenda’s op tafel moeten komen te liggen. En verder:
•Welke koers moet onze afdeling techniek op het roc gaan volgen zodat we beter aansluiten op de toekomstige regionale arbeidsmarkt en de wensen van onze deelnemers?
•Hoe stem je vraag en aanbod in de regio op elkaar af?
•Hoe kunnen roc en regionale bedrijven effectief samenwerken aan het opleiden van leerlingen?

Samenwerking tussen afdeling Techniek en afdeling Zorg op een roc:
“De techneuten roepen allemaal heel hard dat over 10 jaar alles met technologie opgelost kan worden en menskracht niet meer nodig is. De zorgverleners roepen juist om het hardst dat de mèns aan het bed nooit vervangen kan worden door technologie. Als technici en zorgverleners eens rustig naar elkaar zouden luisteren, kan er een hele mooie samenwerking ontstaan.”

Uitgevoerd voor: diverse roc’s, Food Valley
 

Hiteq 2013