Advies

Programmaleiders van Hiteq werkten ieder vanuit een eigen achtergrond wat meerwaarde bood in de advisering en begeleiding. Als team brachten de programmaleiders verschillende perspectieven mee die de analyse en antwoorden op vraagstukken verrijken.

Hieronder een voorbeeld van advies:

AdviesKenmerken van jongeren

Hiteq verkent de ontwikkelingen die technische opleidingen en beroepen kunnen gaan beïnvloeden. Wat moet een onderhoudstechnicus leren als we overgaan naar elektrisch rijden? Hoe interesseer je jongeren voor een technische opleiding in dit internettijdperk? Wat beweegt de leerling van vandaag?
 
Scholen, bedrijven en intermediaire organisaties kunnen de kennis van Hiteq benutten om zich klaar te maken voor de toekomst. Of het nu gaat om een strategie, visie of het maken van toekomstgerichte keuzes.

Hiteq heeft verschillende studies verricht naar jongeren. We hebben ze zelf gevraagd wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden in het leven en hoe ze willen leren. De Kenmerkend-reeks vult het beeld in van leerlingen op het vmbo, mbo, havo, vwo èn dat van hun ouders. “En nu we zien dat de leerling is veranderd, zal ook de visie op lesgeven zich verder ontwikkelen”, zegt programmaleider Metje Jantje Groeneveld. “Mijn collega Meta Benschop, stafmedewerkster kwalificatiestructuur van Kenteq, is tevens adviseur voor havo/vwo. Beiden geven we veel presentaties en maken altijd de vertaalslag naar wat mensen kunnen met de complete Kenmerkend-reeks op hun school of in hun regio. Daarvoor zwengelen we discussies aan en organiseren workshops. Het gaat erom de opgedane kennis toe te passen op de specifieke situatie.”
 
Daarnaast zijn op de Hiteq-website studies beschikbaar over onder meer jongeren en duurzame ontwikkeling, identiteitsvorming bij jongeren, sociale uitsluiting van jongeren, de digitale wereld, generatieleren en een leven lang leren. Hiteq verzorgt over deze onderwerpen ook workshops en presentaties.

Techniektalent.nu is een groot samenwerkingsverband van de technische bedrijfstakken. Het wil meer jongeren interesseren voor techniek. In hun nieuwsbrief geeft Techniektalent.nu aan: Het Ontwikkelteam Techniekwedstrijden heeft doelbewust een profiel van de jongeren geschreven, gebaseerd op het BètaMentality-model en het Hiteq-onderzoek 'Kenmerkend vmbo'.

Portefeuillehouder Frank Vos:
"Aangezien we niet vaak en misschien wel niet eerder voor deze doelgroep een wedstrijd hebben ontwikkeld, willen we goed op ons netvlies hebben staan wie ze zijn, wat ze doen en waar hun interesses liggen."

Publicaties:


 

Hiteq 2013