Workshops

De workshop is een effectieve vorm om mensen zelf te laten ontdekken en ervaren wat generatieverschillen betekenen. Bovendien biedt de workshopvorm ruimte om de opgedane kennis ter plekke te vertalen naar de situatie van de eigen organisatie.

Hieronder een voorbeeld van een workshop

WorkshopsGeneraties op de werkvloer

Soms hoor je in een bedrijf iemand zeggen: ‘Die jongere komt nooit op tijd’ of ‘Die vijftigplusser is niet flexibel’. Hoe kijken ouderen naar jongeren? Wat vinden jongeren van ouderen? Hoe kunnen ze met elkaar omgaan en niet door onbegrip uit elkaar worden gedreven? 
 
Hiteq maakt in een workshop duidelijk welke verschillen er tussen generaties bestaan.

Deelnemers worden zichzelf bewust van hun oordelen en verwachtingen over hun eigen en andere generaties. Ze gaan allereerst bij zichzelf te rade via vragen als ‘hoe kijk je naar… werk, vriendschap, vrije tijd, nieuwe technologieën.’ Vervolgens gaan deelnemers in dialoog met een ander. Ten slotte komt de hele workshopgroep aan bod en ontstaat er een door de hele groep gedragen beeld over de verschillende generaties.

Workshop GeneratiesDe beelden die tijdens de workshop op tafel komen, legt Hiteq naast eerder uitgevoerde verkenningen. Op die manier geeft Hiteq extra inzichten en kan de discussie zich verder ontwikkelen.

Door actief gebruik te maken van de diverse aanwezige generaties, ontstaat er inzicht in de verschillen, waarna jongeren en ouderen elkaar kunnen inspireren tot veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. En dat is goed voor de interne kracht van organisaties.

Workshopdeelnemer Gijs Vermeer (52):
“In de waan van de dag sta ik er niet bij stil. Ik snap nu beter wat mijn 23-jarige collega beweegt en merk door deze workshop dat het belangrijk is om samen oplossingen te zoeken. En niet als groepen naast elkaar te werken. Wat in de praktijk dus vaak lángs elkaar werken wordt. Of erger, elkaar tegenwerken.”

Ook ingezet voor: praktijkopleiders van bedrijven - PMLF (zelfstandig onderdeel van VAPRO-OVP), docenten van roc’s op het congres Competent City (foto's Rob Nelisse hierboven).

Publicaties:

 

Hiteq 2013