Presentaties

Programmaleiders van Hiteq gaven regelmatig gastcolleges aan mbo-, hbo- en wo-studenten om kennis te delen. Ook presentaties over de actuele stand van toekomstbepalende ontwikkelingen stonden op de agenda.

Hieronder één voorbeeld van zo'n presentatie:

PresentatiesKansen voor elektrisch rijden

De Federatie Holland Automotive, met leden uit de maakindustrie als Corus, DAF, DSM, Vredestein en Tomtom, deed een beroep op Daan Maatman voor een uiteenzetting aan bestuurders in de sector. Automotive en energie kennen snelle ontwikkelingen met een hoge maatschappelijke relevantie.

Het bedrijfsleven vraagt al om die opleidingen. Kenteq heeft daarom het initiatief genomen voor het Loket MBO Automotive. Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) financiert een project gericht op de training van docenten. Met als onderwerp: de nieuwe energievormen en -technologieën.

Maatman: “Hiteq zet deze kennis van nieuwe energie- en vervoersopties in om de mindset van mensen te verruimen. We willen het denken stimuleren over elektrisch rijden en de kansen voor Nederland. Mensen kunnen hun beeld vormen of misschien bijdraaien op grond van de actuele inzichten die we leveren.”

Leendert Remmelink, branchemanager Federatie Holland Automotive
“De publicatie Batterij(d)en vormde de aanleiding voor de presentatie. Batterij(d)en is er heel helder over of elektrisch rijden een hype is of realiteit. Binnen onze groep bestuurders is een aantal zeer goed ingevoerd in het onderwerp. Dat zorgde voor een verdiepende discussie. Elektrisch rijden gaat impact krijgen op de hele maatschappij, maar in het bijzonder op de betrokken sectoren: toeleveranciers en het distributie- en servicenetwerk. Er zijn inmiddels ook al veel initiatieven om het elektrisch rijden te stimuleren en faciliteren, van innovaties en proeftuinen tot gebruik en recycling.

Bekijk hiernaast ook de video van de presentatie van Metje Jantje Groeneveld over vmbo-jongeren

Publicaties:


  
 

Hiteq 2013