Procesbegeleiding

Programmaleiders van Hiteq combineerden hun ervaring in het begeleiden van processen met hun inhoudelijke expertise. De onderzoeken en verkenningen van Hiteq zijn mede de basis voor het advies- en begeleidingswerk.

Programmaleiders van Hiteq beheersen methodes voor onder meer scenario-ontwikkeling. Die zetten zij in als ze groepen begeleiden die willen nadenken over toekomstvraagstukken.

Hieronder vindt u twee voorbeelden van procesbegeleiding. Beroepenwedstrijden en vakpromotie gaat in op scenario-ontwikkeling. Bij Loopbaanoriëntatie en werving techniek maakt Hiteq in de procesbegeleiding de eigen expertise toepasbaar.

 


Hiteq 2013