Beroepenwedstrijden en vakpromotie

Programmaleiders van Hiteq beheersen methodes voor onder meer scenario-ontwikkeling. Die zetten zij in als ze groepen begeleiden die willen nadenken over toekomstvraagstukken.

Hieronder een voorbeeld van procesbegeleiding bij scenario-ontwikkeling:

ProcesbegeleidingBeroepenwedstrijden en vakpromotie

Hiteq organiseerde een werkconferentie over de toekomst van beroepenwedstrijden en vakpromotie. Het verzoek kwam van technische bedrijfstakken die in Hiteq een onafhankelijke en tegelijk goed ingevoerde partij zagen. Aan de uiteindelijke werkconferentie namen technische en ook andere bedrijfstakken deel, zoals de kapperssector en de bloemendetailhandel.
 
Begeleidend programmaleider Judith van Heeswijk: “Hiteq begeleidde het proces. Voorafgaand aan de werkconferentie, in Calgary tijdens WorldSkills, voerden we interviews met sleutelpersonen uit de techniek en belegden we een bijeenkomst. Ook boden we een inventarisatie van tien voorbeelden van beroepenwedstrijden en vakpromotie in tien bedrijfstakken. Dit alles om in kaart te brengen welke zorgen, issues en verwachtingen er speelden bij de ontwikkelingen rondom technisch vakmanschap op weg naar 2015. Het bood de centrale werkconferentie een stevig vertrekpunt voor de discussie die is geleid door Frans Nauta, lector publieke innovatie aan de Hogeschool van Arnhem, columnist en oud-secretaris van het Innovatieplatform.”
 
Parallel aan deze opdracht, voerde het samenwerkingsverband TechniekTalent.nu verkennende gesprekken, kwam met een notitie waarna André van der Leest in Calgary een presentatie gaf over de rol van de participerende organisaties.

Wedstrijden bloemisterijVervolg
Door de overeenkomsten en verschillen te bespreken, is de weg bereid naar verdere samenwerking.
Verschillende organisaties uit de techniek besloten nadien namelijk dat er techniekbreed zal worden samengewerkt rond beroepenwedstrijden en vakpromotie in de toekomst. Te beginnen met het interesseren van (vmbo-)jongeren tussen 12 en 15 jaar voor techniek.

Jan Berghuis, bestuurder namens FNV Bondgenoten:
“De vragen hoe ver je moet gaan met intersectorale samenwerking en hoe je dat doet, hebben niet direct geleid tot resultaat. Daarna zijn toch wel wat stappen gezet. Zo is het initiatief TechniekTalent.nu voortgezet. Maar het moet allemaal veel sneller gestalte krijgen dan nu gebeurt. De urgentie wordt niet gezien. En er is een generatiekloof in de organisaties van sociale partners: daar moeten veel meer jongeren komen werken. Hiteq kunnen we nog goed benutten. Niet alleen als procesbegeleider. Ook als inhoudelijk expert, want Hiteq weet wie de jongeren van vandaag zijn en wat ze willen.”

Toine Zwitserlood voorzitter taskforce competition van de International Florist Organisation:  
“De klapschaatsen van de bloemisterij worden op beroepenwedstrijden uitgevonden”. Bloemisten innoveren via beroepenwedstrijden.

Ander voorbeeld van procesbegeleiding: Loopbaanoriëntatie en werving techniek

[Foto's: boven Bureau TOP/Digidaan - onder Florint.org]


 

Hiteq 2013