Loopbaanoriëntatie en werving techniek

Programmaleiders van Hiteq combineren hun ervaring in het begeleiden van processen met hun inhoudelijke expertise. De onderzoeken en verkenningen van Hiteq zijn mede de basis voor het advies- en begeleidingswerk.

Hieronder een voorbeeld van procesbegeleiding:

Loopbaanoriëntatie en werving techniek

ProcesbegeleidingEen decaan vraagt zich af:
 “Hoe geef ik op een juiste manier voorlichting aan leerlingen over opleiding en werk in de techniek?”
 Een roc-manager peinst:
 “Hoe werven we leerlingen voor onze afdeling techniek?
 Regionale organisaties discussiëren over:
 “Hoe brengen we vraag en aanbod van stageplekken in onze regio bij elkaar?
 
Hiteq behandelt dit soort vragen regelmatig en zoekt antwoorden op maat. Antwoorden die aansluiten bij de situatie in een organisatie of regio. Antwoorden die Hiteq samen met partijen genereert door analyses, in debatten, via brainstorms. Waarbij Hiteq tijdens de procesbegeleiding ook de eigen inhoudelijke expertise toepasbaar maakt.

Twee voorbeelden maken dit duidelijk: 
- Voorlichting over techniek
De MBO-raad vroeg programmaleider Metje Jantje Groeneveld als inhoudelijk deskundige mee te werken aan een workshop over werving. Managers marketing & communicatie, pr-medewerkers en docenten, verbonden aan technische opleidingen analyseerden hun eigen communicatie. De bijeenkomst was rijk aan presentaties, onderlinge discussies en gerichte feedback van deskundigen. Hiteq werkte samen met Youngworks, bureau voor jongerencommunicatie en VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. 

Deelnemer Bert Lemmens (PR & Communicatie van Techniek en Zorg en Welzijn bij Leeuwenborgh Opleidingen in Maastricht) is vertrouwd met en opgetogen over het Hiteq-onderzoek Kenmerkend (v)mbo. Daaruit blijkt onder meer dat één op de vijf vmbo-leerlingen moeite heeft met lezen en dat vmbo’ers internet minder voor beroepsoriëntatie gebruiken dan wordt aangenomen. Lemmens: “In 2007 deden we alles nog digitaal, daarvan zijn we teruggekomen. Nu moet het papier niet dikker, maar beter. Met meer beeld en minder tekst.”

- Eén loket voor stageplaatsen
Scholen in de regio Utrecht, bedrijven, gemeente en intermediaire organisaties willen de loopbaanoriëntatie voor leerlingen verbeteren. Net als de kennismaking van leerlingen met bedrijven. Op verzoek van het Platform Midden-Nederland, een regionaal scholenplatform van vmbo's en mbo’s heeft onze programmaleider Metje Jantje Groeneveld twee bijeenkomsten begeleid. Platform Midden-Nederland koppelde terug dat Metje Jantje Groeneveld goed in staat blijkt om met verschillende werkvormen mensen te activeren. “Zij gaat niet uit van ‘snelle’ conclusies en dan ‘actie’, maar van bouwen aan draagvlak en dan vervolgstappen zetten.”

Metje Jantje Groeneveld: “Het resultaat van beide sessies is dat er een gezamenlijke visie is gevormd, keuzes zijn gemaakt en dat die verankerd worden in de verschillende organisaties. De wens bestaat om één loket voor loopbaanoriëntatie op te richten.” De laatste stand van zaken meldt Han Wilshaus ons: in februari 2011 gaat een adviesnotitie naar de Utrechtse vmbo-directeuren en na hun akkoord volgt de planning voor implementatie.


Ander voorbeeld van procesbegeleiding: Beroepenwedstrijden en vakpromotie

Hiteq 2013