Overzicht

 • De wereld als spiegel

  Jongeren |

  De wereld als spiegel
  Hoe vormen jongeren hun identiteit? Gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en de inbreng van vakexperts. Aan de orde komen de invloed van ontwikkelingen als globalisering, ict-gebruik, migratie en emancipatie. Wie bij onderwijs is... Lees meer
 • Kompas of GPS?

  Jongeren |

  Kompas of GPS?
  De mobiele telefoon wordt gebruikt door mensen van alle leeftijden. Maar msn’en doen vooral jongeren. En hoe zal het gaan met de elektrische auto? Hiteq heeft als eerste organisatie een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen nieuwe... Lees meer
 • Flexibilitijden

  Arbeid |

  Flexibilitijden
  Naar een flexibele arbeidsmarkt in 2020 geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de toekomstige arbeidsmarkt. Het rapport schetst oplossingsrichtingen voor de herinrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt vanuit het perspectief van o.m.... Lees meer
 • Jong & houdbaar

  Jongeren |

  Jong & houdbaar
  Jongeren staan anders tegenover duurzame ontwikkeling dan oudere generaties. Duurzaamheid: "... een woord dat volwassenen verzonnen hebben om nog even niet echt aan de slag te gaan." Vanuit de verkenning naar hun denken en handelen volgen... Lees meer
 • Een beroep op energie

  Energie |

  Een beroep op energie
  Als vervolg op eerdere verkenningen heeft Hiteq vier scenario’s ontwikkeld over de energievoorziening van Nederland rond 2030. Lees meer
Pagina 5 van 8
Hiteq 2013