Overzicht

 • Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo

  Leren |

  Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo
  Hierin wordt een overkoepelend beeld gegeven van de resultaten van de Hiteq onderzoeken uit de Kenmerkend-reeks. Aan de orde komt een selectie van onderwerpen uit de voorgaande publicaties, aangevuld met vergelijkingen tussen de verschillende... Lees meer
 • Typical secondary school students in the internet age

  Leren |

  Typical secondary school students in the internet age
  This publication provides an overall picture of the results of the previous Hiteq studies among students. It includes a selection of topics from the previous publications, supplemented by comparisons among the various groups of students and... Lees meer
 • Kenmerkend havo en vwo

  Jongeren |

  Kenmerkend havo en vwo
  Havo/vwo-leerlingen leren liever via beelden en praktische opdrachten in de les. Zo’n 70 procent van de havo/vwo-leerlingen ziet de relatie niet tussen wat nu ze moeten leren op school en de latere beroepspraktijk; ze willen weten waarom... Lees meer
 • Ouders@havo/vwo

  Leren |

  Ouders@havo/vwo
  Om meer te weten over de achtergrond van havo/vwo leerlingen, de invloed van netwerken en de rol van ouders is onderzoek gedaan onder 1.000 ouders van havo/vwo leerlingen. De relatie ouder - kind blijkt een gegeven te zijn: hoe hoger opgeleid... Lees meer
 • Groene welvaart?

  Energie |

  Groene welvaart?
  Groene Welvaart - biobased economy, Cradle to Cradle en wegwerpmaatschappij - gaat in op de vraag hoe je een economie inricht waarin groene grondstoffen (biomassa) worden gebruikt voor alles wat we doen. Lees meer
Pagina 2 van 8
Hiteq 2013