Overzicht

 • Composieties

  Technologie |

  Composieties
  Nederlandse bedrijven in de maakindustrie zijn sterk in de ontwikkeling van High Tech Systemen & Materialen. Hiteq heeft onderzocht wat de kansen, bedreigingen en risico’s van materiaalinnovaties in de transportsector betekene... Lees meer
 • Een leven lang leren in de techniek

  Leren |

  Een leven lang leren in de techniek
  Een leven lang leren is belangrijk voor de concurrentiepositie van sectoren waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Reden voor Hiteq om te onderzoeken wat er voor nodig is om een leven lang leren op gang te krijgen. Specifiek is antwoor... Lees meer
 • Innovatie in de hoofdrol (IDIB model)

  Technologie |

  Innovatie in de hoofdrol (IDIB model)
  Waarom breken nieuwe technologieën niet door? Na anderhalf jaar onderzoek heeft Hiteq een model ontwikkeld, waarin het krachtenveld en de relevante actoren bij een innovatie in beeld zijn gebracht. Lees meer
 • Batterij(d)en

  Mobiliteit |

  Batterij(d)en
  Elektrisch rijden is 'in', de hele wereld is ermee bezig. Technologische, infrastructurele en institutionele veranderingen komen met regelmaat in het nieuws. Hiteq heeft de kansen, bedreigingen en risico's van elektrisch rijden onderzocht. Lees meer
 • Werken in de wereld

  Samenleving |

  Werken in de wereld
  Een verkenning naar internationalisering komt neer op het beschrijven van bijna de hele wereld. Voor u zijn ontwikkelingen beschreven, geanalyseerd en geduid. Ook wordt een aanzet gegeven voor een verdere discussie over wat internationalisering... Lees meer
Pagina 3 van 8
Hiteq 2013