Overzicht

 • Ouders@mbo

  Jongeren |

  Ouders@mbo
  Wie zijn de ouders van mbo’ers? Wat zijn hun kenmerken? Dit onderzoek is parallel uitgevoerd aan het onderzoek naar mbo-leerlingen. Waar mogelijk zijn vergelijkingen getrokken met de resultaten uit het onderzoek onder mbo-leerlingen. Lees meer
 • Kenmerkend mbo

  Jongeren | 1

  Kenmerkend mbo
  Passen mbo’ers in het beeld van de generatie Einstein of lijken zij meer op vmbo’ers? Wat zijn hun kenmerken? En wat betekent inzicht in deze kenmerken voor onderwijs en bedrijfsleven? Lees meer
 • Permanent competent

  |

  Permanent competent
  In het jaar 2020 zullen voor laagopgeleiden aanzienlijk minder banen beschikbaar zijn dan nu. Laagopgeleiden zullen zich veel meer dan nu moeten inspannen om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Anders missen zij de boot. Dit is een van... Lees meer
 • Eten of gegeten worden?

  Technologie |

  Eten of gegeten worden?
  De toekomst van het Nederlandse voedingscluster. In deze verkenning komen concrete bedreigingen naar voren die de positie van het Nederlandse voedingscluster kunnen aantasten. Om de ontwikkelingen beter in kaart te kunnen brengen is een... Lees meer
 • Uitgesloten!

  Jongeren |

  Uitgesloten!
  Sociale uitsluiting bij laagopgeleide jongeren in Nederland. Onderzoek naar jongeren onder de 18 jaar die moeilijk aansluiting vinden bij de maatschappij en zich uitgesloten voelen van de samenleving. Hiteq wil hiermee een beeld geven van... Lees meer
Pagina 4 van 8
Hiteq 2013