Overzicht

 • Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo

  Leren |

  Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo
  Hierin wordt een overkoepelend beeld gegeven van de resultaten van de Hiteq onderzoeken uit de Kenmerkend-reeks. Aan de orde komt een selectie van onderwerpen uit de voorgaande publicaties, aangevuld met vergelijkingen tussen de verschillende... Lees meer
 • Typical secondary school students in the internet age

  Leren |

  Typical secondary school students in the internet age
  This publication provides an overall picture of the results of the previous Hiteq studies among students. It includes a selection of topics from the previous publications, supplemented by comparisons among the various groups of students and... Lees meer
 • Kenmerkend havo en vwo

  Leren |

  Kenmerkend havo en vwo
  Havo/vwo-leerlingen leren liever via beelden en praktische opdrachten in de les. Zo’n 70 procent van de havo/vwo-leerlingen ziet de relatie niet tussen wat nu ze moeten leren op school en de latere beroepspraktijk; ze willen weten waarom... Lees meer
 • Ouders@havo/vwo

  Leren |

  Ouders@havo/vwo
  Om meer te weten over de achtergrond van havo/vwo leerlingen, de invloed van netwerken en de rol van ouders is onderzoek gedaan onder 1.000 ouders van havo/vwo leerlingen. De relatie ouder - kind blijkt een gegeven te zijn: hoe hoger opgeleid... Lees meer
 • Een leven lang leren in de techniek

  Leren |

  Een leven lang leren in de techniek
  Een leven lang leren is belangrijk voor de concurrentiepositie van sectoren waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Reden voor Hiteq om te onderzoeken wat er voor nodig is om een leven lang leren op gang te krijgen. Specifiek is antwoor... Lees meer
Pagina 1 van 2
Hiteq 2013