Scenario-ontwikkeling

Programmaleiders van Hiteq beheersten methodes voor onder meer scenario-ontwikkeling. Ook transitiemanagement en back casting kunnen worden benut om de toekomst tastbaar te maken. In workshops merkten deelnemers duidelijk hoe zo’n methode werkt.

Hieronder een voorbeeld van scenario-ontwikkeling:

Toekomstscenario's ontwikkelen

Scenario ontwikkelingHoe kun je gestructureerd nadenken over je eigen toekomst? De paritaire commissie van Kenteq die adviseert over de inrichting van de kwalificatiestructuur, vroeg het Hiteq. Hiteq antwoordde met een workshop over toekomstscenario’s.

De deelnemers leerden de stappen zetten in het proces van scenario-ontwikkeling. De methode is concreet gemaakt met de vragen ‘welke trends en ontwikkelingen zijn de komende twintig jaar van belang voor de kwalificatiestructuur en wat is daarbij de rol van de paritaire commissie?’.

Programmaleider Judith van Heeswijk: “De paritaire commissie bestaat uit leden van opleidingsinstituten, brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties. Die verschillende referentiekaders en wereldbeelden zorgen voor een fundamentele discussie; die verlopen anders dan met meer uniform samengestelde groepen. Het fascinerende is dat je met scenario-ontwikkeling het denken over de toekomst van je organisatie heel snel een flinke stap verder kunt helpen.”

Joop Mays, ambtelijk secretaris van de paritaire commissie:
“Door toekomstscenario’s leer je op een andere manier kijken. Normaliter concentreren we ons op kerntaken en werkprocessen. Nu denken we ook na over de invloed van ontwikkelingen, trends en innovaties op kwalificatiedossiers. Dit denken is in 2009 gezaaid. Inmiddels hebben we samen met belanghebbenden van buiten onze organisatie, de ketens die werken bij beroepscompetentieprofielen onder de loep genomen. Onze werkwijze is verdiept. Hiteq heeft de methodes in huis om mensen aan het denken te zetten over de toekomst.”

 

Hiteq 2013