Blijft het netwerk van Hiteq in stand?

Het netwerk van Hiteq kan alleen in stand blijven als andere partijen daarvoor initiatief nemen.

Hiteq 2013