Is Hiteq een onderzoeksbureau?

Hiteq is geen onderzoeksbureau, maar een expertisecentrum. Wij verzamelen kennis met het oog op technisch vakmanschap in de toekomst. Daarbij maken we zo veel mogelijk gebruik van bestaand onderzoek. Waar nodig initiëren we nieuw onderzoek al dan niet met samenwerkingspartners. We bouwen daardoor expertise op die we kunnen inzetten voor onze partners.

Wat doet Hiteq

Hiteq 2013