Hiteq en het netwerk

In een netwerk komt Hiteq het beste tot zijn recht. Samenwerken doen we graag gelijkwaardig, constructief en transparant. Met wetenschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, intermediaire organisaties en de overheid. We brengen partijen bij elkaar en initiëren de dialoog over technisch vakmanschap in de toekomst en ontwikkelingen die daarop van invloed zijn.

Hiteq onderscheidt zich in het netwerk door zijn kennis van nieuwe ontwikkelingen op de raakvlakken tussen techniek, vakmanschap, onderwijs en arbeidsmarkt.

Aan de ene kant maakt Hiteq hoogwaardige kennis inzichtelijk, toegankelijk en toepasbaar. Hiteq benadert ook partners in het netwerk om actuele onderwerpen en thema’s te agenderen en gezamenlijk te verkennen. De resultaten vervatten we in bijvoorbeeld publicaties, video’s, dossiers op de website en als procesbegeleider brengen de programmaleiders die inhoud mee.

Aan de andere kant gebruiken mensen en organisaties de uitkomsten in de strategische aanpassingsprocessen die zij doorlopen als zij zich opmaken voor de toekomst. Hiteq zoekt hier ook structureel de samenwerking op en treedt op als procesbegeleider. Om met belanghebbenden de vertaling op organisatieniveau te maken.

Concrete voorbeelden vindt u in onze nieuwsbrief en in praktijkvoorbeelden, cases, op de website, zoals over de toekomst van vakpromotie, loopbaanoriëntatie en scenario-ontwikkeling.

Uiteindelijk doel is bedrijven en onderwijsinstellingen, onze primaire doelgroepen, inzicht te geven in de mogelijkheden die de toekomst biedt voor technische opleidingen en beroepen. Zodat zij zich tijdig kunnen voorbereiden op die toekomst.

Reageer op dit bericht

Velden met een * zijn verplichte velden
Hiteq 2013